Umbraco ja SEO – Umbracon tekniset SEO-ominaisuudet

15.09.2022

Kolmiosaisessa blogisarjassamme uppoudutaan hakukoneoptimointiin ja SEO-ominaisuuksiin, joita sisällönhallintajärjestelmän tulee tarjota. Tutustuttuamme edellisessä osassa yleisimpiin niistä, vuorossa on nyt teknisempiä ominaisuuksia.  

Tärkeimpiä teknisiä SEO-ominaisuuksia:  

Sisällön ryömiminen ja indeksoitavuus: Verkkosivuston sisällön tulee olla hakukoneelle helposti luettavaa, jotta se sijoittuu hakutuloksiin oikein. Standardi tapa sisällön esittämiseen Umbracosta on Googlebotille helposti ymmärrettävällä HTML-merkintäkielellä. Umbracon joustavuuden ansioista on muitakin tapoja kuten JavaScript.  

ps. crawling eli ryömiminen käy läpi verkkosivuston koodin ja sisällön määritelläkseen miten verkkosivusto sijoitetaan hakutuloksiin

ps. indeksoinnissa verkkosivusto lisätään hakutuloksiin 

ps. Googlebot eli Googlen verkkoryömijä (web crawler) 

Robots.txt: Vaikka Umbraco ei sisälläkkään turhia tiedostoja ja tiedostopolkuja, hakukoneita kannattaa silti opastaa verkkosivuston URL-osoitteista robots.txt -tiedostolla. Umbraco tekee tiedoston lisäämisestä ja muokkaamisesta helppoa.  

Noindex ja nofollow: Jokaisen sivun ei tarvitse päätyä Googlen indeksiin, eikä hakukoneen tarvitse nähdä jokaista linkkiä tärkeänä. Umbracon kautta voidaan kätevästi hallita näitä ominaisuuksia.  

ps. noindex toteutetaan sivun HTML:ään meta-tagina tai HTTP-vastauksen otsikkona

ps. nofollow määritetään linkin HTML-tagiin

Navigaatiomenut ja elementit: Haluamme verkkosivuillemme käyttöön brändimme mukaiset navigaatiomenut ja elementit, kuten sivun alatunnisteen. Tällaiset elementit voidaan toteuttaa yleiskäyttöisinä elementteinä, joita Umbracon kautta muokatessa muutokset siirtyvät jokaiselle sivulle, jossa elementtiä käytetään.  

URL-uudelleenohjaukset: Emme halua verkkosivuillemme rikkinäisiä linkkejä. Sivun URL-osoite voi muuttua esimerkiksi siirrettäessä sivun paikkaa Umbracon sisältöpuussa. Umbraco korjaa tilanteen luomalla ohjauksen vanhasta osoitteesta uuteen. Sisäisissä linkeissä uudelleenohjauksia ei tarvita, kun linkit sisällössä asetetaan sisään rakennetulla sisällön valintatyökalulla, joka ei perustu URL-osoitteisiin. 

404 Not Found: Verkkosivustomme käyttäjä saattaa hakea sivua, jota ei löydy. Silloin haluamme käyttäjälle näytettävän brändimme mukaisen sivun, joka on luotavissa ja muokattavissa helposti Umbracon kautta. 

ps. 404 Not Found on HTTP-statuskoodi, joka ilmaisee pyydetyn resurssin puuttumista 

Canonical tag: Verkkosivuillamme on useita sivuja, joilla on samankaltaista sisältöä, kuten useita blogiartikkeleita hakukoneoptimoinnista. Haluamme kätevästi Umbracon kautta määritellä sivuille kanonisia tageja, jotka kertovat hakukoneille, mikä sivu esittää hakutuloksissa.  

ps. Canonigal tag eli kanoninen tagi on HTML-elementti

URL-rakenne ja taksonomia: Umbracon URL-rakenne on selkeä sillä se seuraa Umbracossa sisällönpäivitykseen käytettävän sisältöpuun rakennetta tehden verkkosivustolla navigoimisesta helppoa.  

XML-sivukartta: Haluamme tehdä hakukoneelle kartan, jonka avulla löytää verkkosivustomme URL-osoitteet. Sivukartta voidaan toteuttaa Umbracon ohjeen mukaisesti ja kätevästi paketin avulla.  

ps. XML-sivukartta on XML-tiedosto, joka listaa kaikki verkkosivuston sivut ja niiden URL-osoitteet 

Schema markup: Haluamme hakukoneen ymmärtävän sisältöämme entistä paremmin, joten lisäämme HTML-tiedostoihimme mikrodataa schema markupin avulla. Sen käyttöönotto ja sisällön muuttuessa päivittyminen on ketterästi toteutettavissa Umbracon kautta. 

ps. Schema markup eli skeeman merkintä on kieli, jolla hakukoneet lukevat ja ymmärtävät verkkosivuston sisältöä 

AMP-tuki: Haluamme optimoida latausaikoja välttämällä tarpeetonta koodia sekä lataamalla verkkosivustomme resurssit tehokkaasti. AMP:n hyödyntäminen Umbraco-pohjaisella verkkosivustolla on mahdollista.  

ps. AMP (Accelerated Mobile Pages) ovat kevyitä verkkosivuja, joiden HTML on riisuttua, CSS suoraviivaistettua ja tarjoaa AMP JS:n, jolla ladata sivuja asynkronisesti 

Hreflang-tagit: Haluamme ketterän tavan hallita verkkosivujemme monikielistä sisältöä. Umbraco 8 toi mukanaan toiminnallisuuksia saman sisällön eri kieliversioiden vertailuun ja muokkaamiseen. Haluamme myös esittää vierailijalle oikean kieliversion sisällöstämme. Varmistamme tämän HTML-tiedostoissamme hreflang-tagien avulla.  

Viimeisimmässä, mutta ei todella vähäisimmässä blogikirjoituksessamme tutustutaan neljään tärkeimpään SEO-ominaisuuteen sisällön näkökulmasta. Sitä odotellessa voimme jälleen todeta Umbracon vastaavan odotuksiamme hakukoneoptimaalisesta sisällönhallintajärjestelmästä ja lukea blogikirjoituksemme Umbracon .NET-alustan ominaisuuksista.


Liity uutislistallemme

Liity