Umbraco 13 - Mitä uutta?

12.12.2023

Umbraco 12 julkaisussa Umbracon “headless” -ominaisuudet edistyivät jättiläisen harppauksin. Umbraco 13 jatkaa kehitystä sillä saralla sekä suorituskyvyssä.  

 

.NET 8  

Uusi .NET 8 Umbracon alla on kehittynyt erityisesti suorituskyvyssä. Seuraavaksi Umbracon näkökulmasta tärkeimpiä uudistuksia. 

Sovelluksen “roskien kerääminen” eli turhan tiedon siivoaminen muistista automaattisesti entistä sujuvammin. Muistin raja säätyy lennosta tuoden skaalautuvuutta ja täten parempaa suorituskykyä ja kestävämpää sovelluksen “isännöintiä”. 

Tiedon käsittely on parantunut. Tästä esimerkkeinä serialisointi, jossa tietoa säilövää objektia käsitellään säilytystä tai siirtämistä varten ja JSON-muotoisen datan käsittely. 

Uusi C# 12 uusine ominaisuuksineen.  

.NET 6 toi mukanaan Minimal Hosting Modelin, joka saadaan vihdoin myös Umbracoon yksinkertaistamaan sovelluksen käynnistymistä.  

Tällaiset parannukset saattavat kuulostaa ympäripyöreiltä, mutta niiden vaikutukset konkretisoituvat esimerkiksi sovelluksen käytössä nopeutena ja ylläpidossa pienempinä kustannuksina.  

 

Headless CMS  

“Headless CMS” verrattuna perinteiseen sisällönhallintajärjestelmään toimii ilman käyttöliittymää eli nimen mukaisesti “ilman päätä”. Se keskittyy vain sisällön hallintaan tarjoamalla rajapinnan (API), josta hakea sisältöä esitettäväksi. Pointtina on vapaus esittää sisältöä miten vain ja millä vain. Tästä esimerkkeinä toiset sovellukset, mobiililaitteet ja puettava teknologia, kuten älykellot.  

Umbraco 13 tuo mukanaan Webhooksit vahvistamaan Umbracon “headless”-ominaisuuksia. Niiden avulla viestitään kolmannen osapuolen järjestelmille Umbracon tapahtumista, kuten julkaisuista. 

Umbraco 13 yhdistyy entistä paremmin Umbraco Commerce Storefront API -rajapintaan sisältäen sisäkkäisten kenttien rajoituksen ja laajennuksen Content Delivery API –rajapintaan. Edistystä Media Delivery API -rajapintaan muutoksilla luokkiin, julkisiin rajapintoihin ja paluuarvoihin.  

 

Editoinnin ja käyttökokemuksen parannuksia 

Umbraco on esittänyt visionsa sisällön hallinnasta “palikoina”. Lähestymistapa edistää teknistä puolta enemmän sisällön hallinnan käyttökokemusta. Kuvittele muokkaavasi verkkosivustosi etusivun sisältöä näkymästä, jossa etusivun sisältö hahmottuu “palikoina”, kuten verkkosivustosi etusivuillakin. Vertaa tällaisen käyttökokemusta siihen, että näkymä on täynnä satunnaisia tekstikenttiä, kuvakenttiä ja elementtejä, jotka vaikuttavat etusivun sisällön yksittäisiin kohtiin, kuten kuvassa alla on esitetty. 

 

Rich Text Editor on Umbracon sisäänrakennettu monipuolinen tekstinkäsittelyn työkalu. Macrot keinona upottaa dynaamista sisältöä niihin ovat korvautumassa “palikoilla”, kuten global blocks. 

Käyttökokemusta hellitään myös hallintakäyttöliittymän eli “backofficen” uudistuksella nimeltä “Bellissima”. Taustalla uusimmat front end –teknologiat ja Umbraco UI Library . Täten saadaan uusittu kirjautumisikkuna, joka on tyylikkyytensä lisäksi turvallisempi, kun voidaan estää käyttäjän usea samanaikainen kirjautuminen. 

  

Katse tulevaisuudessa 

Uudistukset katsovat jopa tulevaisuuteen. Multinode Treepicker on Umbracon sisäänrakennettu työkalu, jolla valita sisältöpuusta sisältöä. Sitä uudistetaan dynaamisella juurella, joka valmistelee tulevaisuudessa julkaistavaa kehittyneempää “laiskaa latausta”, joka tehostaa välimuistin toimintaa ja muistin hallintaa. 

Erityisen kiinnostavaa Umbraco 13 uudistuksissa on “headless”-ominaisuuksien edistykset. Edistykset komistavat Umbracoa entisestään muiden CMS:ien rinnalla siinä, miten kustomoitavissa Umbraco on ja miten se sopii vaikka minkälaisiin sovellutuksiin 

Umbracoa hyödyntävien sovellutusten ideointi onkin erityisosaamistamme. Ota meihin yhteyttä soittaen, viestein tai lomakkeen kautta niin sparraillaan ideoitasi ja muutetaan ne ratkaisuiksi!   


Liity uutislistallemme