Ohjelmisto tuottavuuden seurantaan metsästyksen ja luonnossa liikkumisen pioneerille

15.03.2024

Sako Oy on merkittävä metsästys- ja tarkkuusaseiden sekä patruunoiden valmistaja. Historia yltää yli sadan vuoden taakse. Parhaillaan tehdas Riihimäellä valmistaa vuosittain yli 170 000 asetta ja toimipisteitä on Torontoon saakka. Taustalla Beretta-konserni vahvistaa tulevaisuuden näkymiä entisestään. 

Riihisoft toteutti Sakolle ohjelmiston tuotannon tuottavuuden seurantaan. Työntekijät kirjaavat ohjelmistoon työvaiheensa, joka kerryttää arvokasta dataa perustaksi tuotannon kehittämiselle. Datan analysoinnin tuottamat edut ovat arvokkaita, kuten tehokkuus, laatu, resurssien optimointi ja päätöksenteko. 

Projekti luonnistui suunnittelusta tuotantoon Riihisoftille ominaisin ketterän kehityksen menetelmin.  Hallittava, käyttövarma ja tietoturvallinen tekninen toteutus muodostui: 

  • .NET Core 6 
  • C# 
  • Umbraco 10 -sisällönhallintajärjestelmä 
  • Docker-sovelluskontti 
  • SQL-tietokanta 
  • Oracle-tietokanta 
  • Azure AD –identiteetinhallinta 
  • BootStrap-käyttöliittymäkehys 
  • JQuery-käyttöliittymäkehys 

 

 

Umbracon avuin ylläpitäjät hallitsevat ohjelmiston sisältöä. Suuri määrä tuottavuuden analysointiin tarvittavaa vertailudataa tuodaan ja hallitaan kätevästi Umbracoon toteutettujen työkalujen avuin. Satojen päivittäisten käyttäjien identiteettien hallinta toteutettiin Azure AD –integraatiolla. Helppoa, kun työntekijä ensimmäisestä päivästä lähtien pääsee kirjaamaan työtään tutun ja turvallisen Microsoft-tunnuksensa avuin. Itse kirjaukset talletetaan Oracle-tietokantaan, josta ne saadaan haettua myös muiden palveluiden käyttöön. Kun koko paketti pyörii Docker-sovelluskontissa, ei käyttövarmuudesta huolta ympäristönkään puolesta.  

“Riihisoftin asiantuntijuudella, oikeilla teknologiavalinnoilla ja ketterän kehityksen menetelmillä syntyi käyttövarma ohjelmisto, joka tuottaa tuotannon kehitykselle korvaamatonta dataa. ” 

Sako Oy, IT manager, Ari Kukkonen 


Liity uutislistallemme